На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Анатолий Георгиев Карашмалъков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Борислав Атанасов Денчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Гл. ас. д-р Снежинка Георгиева Георгиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011