Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Проф. Румяна Георгиева Ташева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
доц. д-р Симеон Рибагин, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Светла Михайлова Шопова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
  
Доц. д-р Любина Рачева Тодорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
 Зам.-Директор Медицински колеж 
  
  
Ас. Роман Николаевич Корниенко
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Стоимен Йорданов Гечев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Тодор Ангелов Ташев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Валентин Дойчинов Вълчев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Преп. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
преп. Цветана Йорданова Томова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011