Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

 Зам.-Директор Медицински колеж 
Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.