Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Медицински колеж 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Зам.-Директор Медицински колеж 
Гл.ас. д-р Стефан Ванев Хърков
Вътр. тел.:551
Телефон:0888 680 076
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.