Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Технически колеж 
Доц. д-р Благой Чанев Мечков
Вътр. тел.:405; 414
Телефон:(056) 716 469; 716 511; 0889606489
Стая:203 ТК; 101А ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Зам. - Директор на колеж 
Гл. ас. д-р Лилия Анестиева Станева
Вътр. тел.:414
Телефон:(056) 716 511; 0884 688 813
Стая:119 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.