Европейски образователни програми и структурни фондове

Печат

Програма Еразъм

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

 Университет „Проф.д-р Асен Златаров” спечели и успешно приключи проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Усъвършенстване механизма на студентските практики в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” на стойност 80 000 лева.

Университетът е партньор и работи в момента по следните проекти: