ЛАБОРАТОРИЯ ПО МЕМБРАНИ И МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ

Печат

Научно-изследователската  лаборатория по мембрани и мембранни технологии провежда изследвания с цел установяване на научни закономерности при разработването на нови или функционално модифицирани полимерни мембрани за задържане на неорганични и органични биоактивни и биоразградими вещества.
 membrani
Мембраните могат да се получават като плоски листове и да се използват в баромембранни процеси – МФ,УФ, НФ, ОО, прилагани в хранително-вкусовата, млеко-преработвателната, биотехнологичната и фармацевтичната промишленост, за концентриране на биовещества, напр. микроорганизми, ензими, полифеноли, белтъци и др. и имат възможност за разделяне на концентрираните обекти според тяхната молекулна маса.

  Лабораторията има възможност да изработва мембрани и за конкретно зададени приложения с извършване на тестове на полупромишлени инсталации. Екипът работи съвместно с БАН- София и УХТ- Пловдив и има участия и публикации в университетски, национални и международни научни форуми и издания.         

 

 

 

За контакти:
проф. д-р Стойко Петров Петров; E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
Tel. +359 888 35 11 83.
гл. ас. д-р Милена Пенчева Митева – Петрова; E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
Tel. +359 889028510.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011