Документи

Печат
Доклад за разходи по договори към НИС
Доклад за Такса правоучастие
КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (преди извършване на разхода)
Декларация за доход 2021 г.
Договор за рецензия на заявка за проект 2021 г.
Договор за рецензия на отчет на проект
Декларация ДФЛ