КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ТВЪРДИ ГОРИВА – КЛАППТГ при УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС – АКРЕДИТИРАНА СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025

Печат

 

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Да извършва изпитване на:Автомобилни оловосъдържащи бензини,орива за дизелови двигатели, газьол за промишлени и комунални цели, горива котелни горива за реактивни двигатели, нефт, бензини авиационни, горива за корабни дизелови двигатели, бензин разтворител за каучуковата промишленост, минерален терпентин, неетилиран бензин, тежки горива, биодизел, газове въглеводородни втечнени, нефтени разтворители, леки, средни и тежки масла, маслени базови компоненти, масла авиационни, масла моторни, масла моторни работно-консервационни, масла редукторни, масла трансмисионни, масла за хладилни машини, масла за въздушни компресори, масло трансформаторно с антиокислителна добавка, масла турбинни, масла хидравлични, масла бели технически, масла бели медицински, масла за двутактови бензинови двигатели ЛТ-2Т МИКС, масла за цилиндрово смазване на корабни дизелови двигатели, масла за картерно смазване на кръстоглави дизелов двигатели, масло за хидропредавателни скоростни кутии.

СЪСТАВ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

Ръководител КЛАППТГ:

Доц. д-р Тодор Паличев

мобилен тел.: 0888663165

тел./факс: 056/588759; 0879378286

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам. ръководител КЛАППТГ:

Доц. д-р Стоянка Петкова

056/858 361; e-mail:

Отговорник по качеството:

Доц.. д-р Йорданка Ташева

мобилен тел.: 0889654086

тел.: 056/716904; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сътрудници:

Гл. ас. д-р Александър Димитров

Гл. ас. д-р инж. Златоцвет Цонев

докторант инж. Емилия Иванова

доц. д-р Недялка Димова

доц. д-р Стоян Стамов

Зиля Мустафа

Славка Бояджиева

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011