Лабораторията за каучукови изделия към Университет "Проф. д-р Асен Златаров"


Лабораторията за каучукови изделия към Университет "Проф.д-р Асен Златаров" е оборудвана със съвременни машини за преработка на каучукови смеси: валци, каучуков смесител, преси за вулканизация на каучукови изделия, апарати за физикомеханични изпитания.

  boyadjiev1     boyadjiev2

Специалистите, работещи към лабораторията са с дългогодишен опит и отлична професионална подготовко при изработване на матрици (пресформи), разработка на рецептури и производство на разнообразни каучукови състави и изделия. Суровините и материалите, с които се работи, са най-добрите възможни в бранша - както български, така и вносни - естествен каучук, Булекс, СКИ,СКД, EPDM, NBR, Hypalon F - каучук и др. Поддържането на тесни връзки с големи наши производствени фирми е един от приоритетите на лабораторията, даващ възможност за високо ниво на технологиите за производство на различните изделия.

Характерно за работата на лабораторията е тясното свързване на науката с производството, което дава възможност за инженерингова дейност и производство на уникални изделия с предварително зададени свойства, необходими за промишлеността, селското стопанство, за битови, медицински, военни и специални цели, за нуждите на корабостроенето, автомобилите и др.

Според нуждите на клиента се произвеждат гумени, гумено-текстилни, гумено-метални изделия, с габаритни размери до 800/800/350 мм. Лабораторията работи с пресформи на клиента, но разполага и със собствени матрици. При необходимост се дава консултация на клиента при изработването на матрица или се изработва същата по детайл на клиента.

Произвежда се широка гама уплатнителни гуми, "о" - пръстени, профилни гумени детайли, тампони, маншони. Изделията са с различна твърдост по Шор по желание на клиента. Произвеждат се според необходимостта износоустойчиви, водоустойчиви, маслоустойчиви, киселинноустойчиви, газонепроницаеми, фреоноустойчиви, високоеластични и други видове каучукови изделия.

При необходимост специалистите от лабораторията разработват технологии за производство на дадено изделие, извършват физико-механични изпитания на смеси или вулканизати, издават сертификати за готовата продукция.

Каучуковите изделия, произведени в Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас задоволяват нуждите на клиенти от региона и цялата страна. Те са съобразени с изискванията на БДС и се отличават с високо качество и надежност. Цените на всяко изделие се договарят с клиента.

За контакти: Атанас Алагенчев
тел.056/85 82 84 служебен
056/54 77 93 домашен;
GSM: (+359) 899 623 836
Очакваме вашите поръчки!

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011