УНИВЕРСИТЕТ “Проф.д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС Научно-Производствена Лаборатория "БУЛУРИТЕСТ"

Печат

8010 Бургас,ул.Проф. Якимов 1,тел. 056/858-333, факс 056/858220,
е-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Научно-производствена лаборатория “Булуритест” към Университет “проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас съществува от 1990 година и произвежда сухи експресни тест-ленти (единични и комбинирани) за анализ на урина (8 теста) и 1 за  анализ на кръвна захар.

Продукцията е утвърдена от Комисията по лабораторна диагностика и съгласно проверките направени през 2002 година от Изпълнителната агенция по лекарства тя отговаря на Европейските стандарти.

Диагностичните тест-ленти са добре познати в страната. Лабораторията поддържа връзки с редица болници, ДКЦ-та, частни клинични лаборатории и семейни лекари.

ЕКСПРЕСНИ ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА И КРЪВ

Наименование Анализи на урина бр. ленти в опаковка
Глюкобул-50 глюкоза 50
Глюкобул-100 глюкоза 100
Кетобул-50 кетони 50
Кетобул-100 кетони 100
Урбибул билирубин, уробилиноген 50
Хемобул хемоглобин, еритроцити 50
Хемогравибул хемоглобин, еритроцити, относително тегло 50
Трибул-50 рН, белтък, глюкоза 50
Трибул-100 рН, белтък, глюкоза 100
Пентабул рН, белтък, глюкоза хемоглобин, еритроцити, относително тегло 50
Бладглюкобул глюкоза в кръвта 50

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

БУЛУРИТЕСТ

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТ ЛЕНТИ
1

2


ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Р-л лаборатория: Проф. дтн Цонка Годжевъргова
056 858 353, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Р-л качествен контрол: инж. химик Лука Иванов
056 358 333

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011