Научни лаборатории

Печат

 

ЦЕНТРАЛНА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ)

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИЧНА ХИМИЯ

 

КОМПЛЕКСНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ТВЪРДИ ГОРИВА

 

ЛАБОРАТОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВОДИ И УТАЙКИ“

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЯ "БУЛУРИТЕСТ"

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ – ЛИСМ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС

 

НИПЛ ПО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН НЕОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ

 

ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МЕМБРАНИ И МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ