Администрация

Печат

Ръководител НИС:
www.btu.bg - Publications

Зам. Ръководител НИС:

 Зам. -ръководител НИС и ПД 
Доц. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
Вътр. тел.:263
Телефон:(056) 702 993; 0887 666 021
Стая:110 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Име, презиме, фамилия
Длъжност, звание
стая
Тел. номер/e-mail
Ренета Тодорова Колева
Зам. гл. счет. НИС 207
056 716 253;
0887 619 861,
вътр.319,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тихомир Николов Стайков
фин.контрольор/
счетоводител
208
056 716 374;
0889 688 897,
вътр. 419,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Елена Петкова Райкова
счетоводител 206
056 716 253;
0886 622 254
вътр. 420,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Бонка Кънчева Хорозова
счетоводител 208
056 716 374;
0889 688 897
вътр. 419,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ваня Манова Манова
организатор НИС 205
056 716 992;
0885 698 028
вътр. 220,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011