СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Печат

Сформиран на основание чл. 34 от ЗВО и Правилата за създаване на консултативни органи със заповед РД-245/03.11.2015 г.

 

Председател:
проф. д-р Валентин Ненов

зам. ректор по НИД и ръководител НИС

Зам.председател:
доц. д-р Ирена Марковска
зам. ръководител НИС
Членове:
проф. дтн Петко Петков
проф. дхн Ованес Мекенян
проф. дтн Цонка Годжевъргова
доц. д-р Сотир Сотиров
доц. д-р Светлана Желева
Ренета Колева – зам. гл. счетоводител НИС
Ваня Манова – организатор НИС
 
Стопански съвет на звено НПД
Председател:
проф. д-р Валентин Ненов
зам. ректор по НИД и ръководител НИС
Зам.-председател:
доц. д-р Ирена Марковска
зам.-ръководител НИС
Членове:
доц. д-р Пенка Пеева
 зам.-ректор по УР
Красимир Георгиев
 пом.-ректор
Живка Жечева
 гл. счетоводител

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011