ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

Печат
На 15.03.2017 г. в Ректората на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се проведе пресконференция с медии, на която доц. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университета и доц. д-р Пенка Пеева - зам.-ректор по учебната дейност представиха всичко за приема за учебната 2017/2018 година и актуалните инициативи на Университета в тази връзка.
На срещата ръководителите на основни звена и преподаватели презентираха новите специалности, с което предизвикаха голям интерес у представителите на медиите. „Верен на традициите си да адаптира образователните си програми и направления спрямо нуждите на пазара на труда, най-големият държавен университет в Югоизточна България ще приеме първите си възпитаници по шест атрактивни специалности с гарантирана реализация” подчерта доц. Миткова.
Журналистите се запознаха и с дейността на мобилните групи от преподаватели на Университета, които презентират в Бургас и близките области възможностите, които Университетът дава на бъдещите студенти.
На финала бяха анонсирани участието на Университета на Студентската борса на 17 и18 март, Денят на отворени врати на 25 март, течащият в момента прием на документи за предварителните изпити, както и стартиралото изследване на мотивационните нагласи на кандидат-студентите.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011