Програма „Втора линия на защита”

Печат
На 12.04.2017 г. в зала 219 Органичен корпус от 9 до 11 часа бе проведена открита лекция за представяне на Програма „Втора линия на защита” като част от обучението по дисципланата „Техническа безопасност” за студентите от четвърти курс, в специалностите от Факултета по технически науки и специалност „Екология и опазване на околната среда” от Факултета по природни науки.
Гост-лектори бяха г-н Георги Матвеев – Координатор на Програмата от София, гл.инспектор Мирослав Георгиев – Началник Сектор ГД „Гранична полиция”, София, гл.инспектор Йордан Маджаров – Началник Сектор „Гранични проверки” при РД „Гранична полиция”, Пристанище Бургас и мл.експерт Тодор Апостолов и мл.експерт Пламен Стамболиев.
Бяха представени съвременни апарати за детекция и измерване на радиоактивни източници, мобилна и ръчноприносима апаратура за радиационен контрол. С голям интерес от страна на студентите бе посрещната и информацията относно реални примери за ефективността и навременното използване на съвременната апаратура за дозиметричен контрол.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011