Честване на празника на Португалия

Печат
На 28 април Университетът „Проф. д-р Асен Златаров” ще отбележи празника на Португалия 25 април – революцията на карамфилите. В рамките на събитието ще бъдат представени игралния филм „Бунтът на капитаните” и фото изложба, свързана със събитията от 1974 година.
Събитието е първата съвместна инициативата на Посолството на Република Португалия в София, Португалския културен и езиков център „Камойнш“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, които се договориха за сътрудничество, чрез организирането на курс по португалски език за студенти и преподаватели, финансиран от португалския културен езиков център.
Каним всички любители на португалския език на 28 април от 10:30 ч във Фонотеката на Факултета по обществени науки.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011