Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.
Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Четвъртък, 18 Май 2017 Написана от IIweb
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати на Летище Бургас". Организатори отново са отдел "Човешки ресурси" в лицето на Красимира Караджова - зам. н-к отдел „Човешки ресурси“ и мениджър обучения и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас в лицето на доц. Дончо Керемидчиев – преподавател по учебната дисциплина „Управление на човешките ресурси“.
В практическата презентация на свободните работните места, работните процеси и работните процедури взеха участие колеги от административни и оперативните служби на Летище Бургас, както следва:
1. Петя Русева - ръководител - смяна „Пътническо обслужване“;
2. Гюро Ишкиев - инспектор поддръжка оборудване в отдел „Сигурност“;
3.Николай Николов - оператор, контрол на достъпа;
4.Сашка Пеева - организатор терминални дейности;
5. Милчо Милев - ръководител направление контрол на пътници и багажи;
6. Николай Костов - н-к отдел „Безопасност“;
7. Васил Атанасов - н-к отдел „Перонно обслужване и карго“;
8. Константин Теменов - н-к отдел „Летищен координационен център“;
9. Елица Манолова - експерт „Управление на международни проекти и програми“;
10. Орлин Банков - ръководител проекти и обучения в сигурността.
На студентите от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас бяха представени свободните работни позиции на ФТСЕМ АД за Летище Бургас. Организирана беше панорамна обиколка на терминалите и обиколка с автобус на перона на летището, съпроводено с презентация по авиационна безопасност и интересни факти за летището.
Посещението приключи в кафе "Джинджър" с почерпка - комплимент от страна на ръководството на Летище Бургас и приветствена реч от Драгомир Георгиев – зам-директор на Летище Бургас.
Събитието бе много полезно за изучаващите дисциплината „Управление на човешките ресурси“ студенти от специалностите „Стопанско управление“, „Индустриален мениджмънт“, „Туризъм“, „Маркетинг“ и „Здравен мениджмънт“.
{gallery}novini/airport_burgas_2017{/gallery}

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011