Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

Печат
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати на Летище Бургас". Организатори отново са отдел "Човешки ресурси" в лицето на Красимира Караджова - зам. н-к отдел „Човешки ресурси“ и мениджър обучения и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас в лицето на доц. Дончо Керемидчиев – преподавател по учебната дисциплина „Управление на човешките ресурси“.
В практическата презентация на свободните работните места, работните процеси и работните процедури взеха участие колеги от административни и оперативните служби на Летище Бургас, както следва:
1. Петя Русева - ръководител - смяна „Пътническо обслужване“;
2. Гюро Ишкиев - инспектор поддръжка оборудване в отдел „Сигурност“;
3.Николай Николов - оператор, контрол на достъпа;
4.Сашка Пеева - организатор терминални дейности;
5. Милчо Милев - ръководител направление контрол на пътници и багажи;
6. Николай Костов - н-к отдел „Безопасност“;
7. Васил Атанасов - н-к отдел „Перонно обслужване и карго“;
8. Константин Теменов - н-к отдел „Летищен координационен център“;
9. Елица Манолова - експерт „Управление на международни проекти и програми“;
10. Орлин Банков - ръководител проекти и обучения в сигурността.
На студентите от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас бяха представени свободните работни позиции на ФТСЕМ АД за Летище Бургас. Организирана беше панорамна обиколка на терминалите и обиколка с автобус на перона на летището, съпроводено с презентация по авиационна безопасност и интересни факти за летището.
Посещението приключи в кафе "Джинджър" с почерпка - комплимент от страна на ръководството на Летище Бургас и приветствена реч от Драгомир Георгиев – зам-директор на Летище Бургас.
Събитието бе много полезно за изучаващите дисциплината „Управление на човешките ресурси“ студенти от специалностите „Стопанско управление“, „Индустриален мениджмънт“, „Туризъм“, „Маркетинг“ и „Здравен мениджмънт“.
airport_br_1.jpg