Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас посетиха театралната постановка „Железният светилник”

Печат
На 29.05.2017 г. студенти от специалности „Българска филология” и „Български език и история”, III курс, бяха възторжени зрители на постановката „Железният светилник”, осъществена от звездната трупа на Театър „Българска армия”. Посещението, организирано от гл.ас. д-р Марина Владева, преподавател по литература, е част от подготовката им за изучаване на дисциплината съвременна българска литература през следващия семестър. Целта е класическият роман на Д. Талев да бъде положен в интердисциплинарен контекст, а студентите да научат повече за театъра, изживявайки неговата магия. След представлението, освен възможността да се снимат с великолепния актьорски състав, студентите имаха възможност да изкажат впечатленията си и да зададат своите въпроси, свързани с любимите персонажи, изиграни от Антоанета Добрева – Нети (Ния), Явор Бахаров (Рафе Клинче), Луизабел Николова (Божана), Владислав Виолинов (Лазар), Нели Монеджикова (Султана) и др.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011