Инициатива "Професионалисти и студенти заедно за превенция на училищната агресия"

Печат
На 31 май 20017 г. в МКЦ бе проведена среща между студенти-педагози от първи курс и специалистите от МКБППМН (Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни). Срещата бе посветена на актуалната тема "Професионалисти и студенти заедно за превенция на училищната агресия".
Евгения Месерджиева, член на комисията и бивш възпитаник на университета представи възможности за доброволчество от младите хора за подобряване на условията на социалната среда. Секретарят на комисията Десислава Василева и обществените възпитатели Мина Джугларска, Веселка Йорданова, Станимира Камчева и Веселина Станкова демонстрираха алтернативни методи за общуване в група и организираха обсъждане.
Студентите предложиха идеи за бъдещо сътрудничество между доброволци от университета, учители и представители на Комисията за активна работа с подрастващите в училищни условия.
„Училищната агресия не е само училищен проблем. Студентите-педагози могат да бъдат полезни сътрудници на образователните и обществени възпитателни фактори чрез своята академична компетентност”. В тази насока изразиха мнение преподавателите доц. Ел. Петкова и доц. Ел. Дичева, инициатори на срещата.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011