Представително участие в международна изява

Печат
На 7 юни 2017 година в Сегедския университет бе открита международната научна конференция „Българистични четения - Сегед 2017“. Приветствено слово изнесе проф. Михай Кочиш, ръководител на Института по славистика. Поздравления към участниците отправиха деканът на Факултета по хуманитарни науки към Сегедския университет проф. Михай Сейбели, посланикът на България в Унгария Уляна Богданска и директорът на Българския културен център в Будапеща Олга Попова. Пленарен доклад на тема „Приносите за българистиката на професор Имре Тот като преподавател и учен“ прочете доц. д-р Ищван Ференц.
В конференцията участват над 70 учени от седем страни – България, Чехия, Унгария, Норвегия, Полша, Сърбия, Словакия. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе представен от доц. д-р Галина Петрова, доц. дпн ЕлизаветаКапинова, проф. дпн Маргарита Терзиева и проф. д-р Неля Иванова.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011