Кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред бъдещите учители“

Печат
На 27 юни 2017 г. в Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ се проведе кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред бъдещите учители“. Беше анализирана работата по проект „Студентски практики“ – фаза 1. Студенти от три университета дискутираха ролята на учителя, мястото на родителя в обучението, борбата срещу агресията. Сред тях се отличиха възпитаниците на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Йорданка Аянова, Аделина Коджабашева, Димона Георгиева. Те получиха грамоти за разработените от тях по време на практиката творчески проекти.
В кръглата маса участваха синдикалисти, педагози, университетски преподаватели, студенти. Университетът бе представен от експерт Златина Вънчева и академичния наставник проф. Маргарита Терзиева.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011