Международни академични контакти

Печат

Студенти от Университета в Сегед, Унгария, получиха книги и сувенири от представители на академичната общност на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Подаръците са резултат от инициатива на катедра „Педагогика и методика на обучението“ към Факултета по обществени науки.