50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Печат

На 13.10.2017 г. в поливалентна зала на Колежа по туризъм с тържествено събрание бе отбелязан 50-годишният юбилей от създаването на колежа. Настоящи и бивши преподаватели, студенти и гости уважиха празника.

Бяха представени поздравителни адреси до ръководството на Колежа от: министъра на туризма Николина Ангелкова, министъра на образованието Красимир Вълчев, областния управител на област Бургас Вълчо Чолаков, от кмета на Община Бургас Димитър Николов, поднесен от Йорданка Ананиева - заместник-кмет “Култура и образование”, Иван Алексиев – кмет на гр. Поморие, колеги от Икономически университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски”, Колеж по туризъм и Висше училище по мениджмънт – Варна, НВУ ”В. Левски” – авиационен факултет, Бургаски свободен университет, Българско национално радио, Бургаска търговско-промишлена палата и други.

Поздравления бяха поднесени и от името на Денка Жишева - един от създателите на Колежа по туризъм и на 90-годишният доайен Петър Дойчев, посветил 70 години от живота си на туризма и носител на орден "Стара планина”.

Ректорът на университет "Проф. д-р Асен Златаров" доц. д-р Магдалена Миткова, в поздравителното си слово отбеляза: „Уважаеми колеги, за половин век вие не само разработихте и утвърдихте подготовката на специалисти за туризма в ОКС “Професионален бакалавър” в пространството на академичната общност, но издигнахте нивото й и разширихте своите международни контакти и авторитет. Можете със задоволство да отбележите един сравнително кратък в измеренията на науката път, но път, изпълнен със съдържание, с успехи и удовлетворение”.

Проф. Диана Райдойнова - директор на Колежа, отбеляза, че една четвърт от кадрите в цялата страна, които работят в сферата на туризма са завършили тук. Тя награди и с почетен плакет Денка Жишева, който от нейно име бе получен Йовка Илчева.

Празникът продължи с юбилейна научна сесия „Туризъм, иновации, стратегии”.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011