Детско-юношеската група на фолклорен ансамбъл ,,Атанас Манчев’’ гостува на студенти от специалност Българска филология

Печат
Под ръководството на проф. дфн Марияна Парзулова в часовете по дисциплината Българска диалектология третокурсниците от специалност Българска филология презентират теми.
В презентацията на тема „Мизийски говори“, подготвена от студентите Жанета Иванова и Златомира Михайлова, се включи и детско-юношеската група на фолклорен ансамбъл ,,Атанас Манчев’’ към народно читалище ,,Пробуда” - Бургас с ръководители Павлина Кръстева и Димитър Тонев. Децата изпълниха два танца. Първият беше ,,Трите крака”, което е смесено хоро от село Драгоево, а вторият ,,Пиистилче’’- също смесено хоро от село Имрянчево (Преславско).
По емоционален и въздействащ начин студентите обогатиха своите знания за лингвистичните особености на мизийските говори и със знания за характерни носии и танци от селища, където функционират тези говори.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011