Екипно представяне на вътрешноуниверситетски проект

Печат
На 19 май 2018 година екип на проект НИХ-394 – „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката“, включващ трима университетски преподаватели и един студент, взе участие в международна научна конференция в гр. Пале – Република Босна и Херцеговина. След представянето на докладите от различни научни области – литература, социална педагогика, медийна педагогика, история на киното - бургаските изследователи бяха поканени на презентацията на пълнометражен документален филм, посветен на историята на сръбския народ през ХХ век.
pic_1.jpg pic_2.jpg