Подаръци за университета в Сегед

Печат
По инициатива на катедра "Педагогика и методика на обучението" за пореден път университетът в Сегед получи дарение от книги, които обобщават резултатите от текущи и приключили научноизследователски проекти. Друг ценен подарък бяха две монети с ликовете на Шандор Петьофи и на Христо Ботев, създадени през 1981 г., с надписи на български и на унгарски език.
P8140050.JPG P8150051.JPG