КРЪГЛА МАСА по проект „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката”

Печат
На 30 октомври в зала 316 на Факултета по обществени науки се състоя кръгла маса, на която бяха отчетени резултатите от реализирания през 2017-2018 година научноизследоватедователски проект НИХ-394 „Естетически и образователни проекции на кинодидактиката”. Участниците в проекта споделиха своя опит и очертаха перспективи пред развитието на връзката кино-училище.
На събитието присъстваха зам.-ректорът по НИР проф. д-р Валентин Ненов, деканът на ФОН доц. д-р Тодор Паличев, преподаватели, представители на Държавния архив и на базовите образователни институции, студенти.
afish_nix_394.jpg