III Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

Печат
На 20-22 Март 2019 г., в зала “Георги Баев” на Културен център “Морско казино” Бургас, се проведе Третата Екологична конференция за ученици и студенти “Да мислим екологично за бъдещето”, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Факултета по Природни науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
Конференцията беше открита от Председателя на Организационния комитет доц. д-р Александър Димитров. Участниците бяха приветствани от Зам. Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” доц. д-р Пенка Пеева, Зам. Областния управител проф. д-р Севдалина Турманова, Зам. Кмета на Община Бургас г-жа Руска Бояджиева.
На конференцията присъстваха повече от 150 ученици, студенти, учители, преподаватели и гости. В продължение на 3 дни бяха изнесени 6 официални доклада и 55 доклада в следните направления на екологията и опазването на околната среда: управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, защитени територии, състояние на въздуха, водите и храните, алтернативни източници на енергия, екологично чисти технологии и други.
На тържественото закриване и награждаване присъстваха г-жа Ивелина Василева - Председател на комисията по Околна среда и води към Народното събрание на Република България, г-жа Ася Пеева – Член на комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България, г-жа Калояна Живкова - Общински съветник съм Община Бургас, инж. Тонка Атанасова – Директор на РИОСВ – Бургас.
Г-жа Ивелина Василева приветства участниците и гостите на конференцията и връчи Грамоти и Награди на отличените ученици.
Г-жа Ивелина Василева обяви и 2 специални награди от Комисията по Околна среда и води към Народното събрание на Република България - електронен четец на Тоня Недева от ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелински” Бургас, за тема: “ Екологично чисти технологии-производство на етерични масла в България”, с ръководители: Анита Манолова и Мирена Харбалиева и раница за пикник на Гергана Берберова от ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров" - Чепеларе, за тема: “Автохтонните породи животни - бъдеще чрез миналото”, с ръководител: Мария Ихтярова.
Г-жа Калояна Живкова приветства участниците и гостите на конференцията и обяви специалната Награда на Община Бургас – Ваучер на Яна Ангелова от СУ „Иван Вазов“ Бургас, и връчи Грамоти за екологичен принос на учителите, участващи в конференцията.
Инж. Тонка Атанасова награди Емилия Костова от ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелински” Бургас, със Специална награда на РИОСВ Бургас.
Доц. д-р Александър Димитров обяви специалната Награда на катедра „Екология и опазване на околната среда“ – Ваучер на Стефани Райнова от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Бургас.
Гл. ас. д-р Никола Тодоров обяви специалната Награда на „Кроношпан България“ ЕООД – Ваучер на Васил Сивенов от ПГСГСТ "Н. Й. Вапцаров" – Чепеларе.
Студентите бяха отличени с Грамоти от Зам. Декана на ФПН доц. д-р Жечка Михайлова.
Единадесет ученици бяха наградени с Грамота за отлично представяне от г-н Митко Иванов, Дирекция „Околна среда“, Община Бургас.
Конференцията се проведе с помощта и съдействието на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Община Бургас, “Кроношпан България“ ЕООД, “Победа” АД, „Девин“ ЕАД.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011