В Бургас се създава общност на знания и иновации за развитие на градската мобилност

Печат
Бургас, 15 май 2019 г.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Джуниър Ачийвмънт България, Индустриален и логистичен парк – Бургас и Индустриален клъстер „Електромобили“ /ИКЕМ/ днес официално обединиха своите сили, подписвайки четиристранен рамков договор за сътрудничество в Бургас. Страните ще работят за създаване на структура на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) – Общност на знания и иновации към EIT “Градска мобилност“ – в Бургас. Това е крачка към осигуряването на дългосрочна конкурентноспособност в региона чрез фокус върху високите технологии, научните изследвания и тяхната пазарна комерсиализация в сфера, избрана от Община Бургас като стратегическа за бъдещо развитие.
Съвместната дейност на четирите страни ще се състои в:
• изграждане на т.нар „Триъгълник на знанието“ – бизнес, образователни организации и институции и местна власт, който да създаде необходимата среда за Общност на знания и иновации;
• създаване на академична среда чрез подпомагане на обучението на ученици и студенти в областта на предприемачеството и електрическата мобилност;
• повишаване на стойността на градските пространства за качеството на живот чрез преоформяне на мобилността.
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС, който укрепва способността на Европа за иновации. EIT играе жизненоважна роля за постигане на целите на ЕС за създаване на устойчив икономически растеж и работни места, като дава възможност на предприемачите и създателите на иновации да превърнат най-добрите си идеи в продукти и услуги за Европа. EIT насърчава предприемаческия талант и подкрепя нови идеи на водещи предприятия, университети и научноизследователски центрове.
Най-новото формирование на EIT за градска мобилност представлява консорциум от 48 партньори от 15 държави, включително BMW Group, Чешки технически университет, град Копенхаген, TomTom, Будапещенски университет по технологии и икономика, Автомобилен технологичен център на Галисия, Siemens и др. EIT „Градска мобилност“ е посветена на ускорените решения, които подобряват колективно използване на градските пространства, като същевременно осигуряват достъпна, удобна, безопасна, ефективна, устойчива и достъпна мултимодална мобилност.
„Щастливи сме да участваме в обединение на активни и действащи хора, които имат стратегическа визия за развитие на региона си. Джуниър Ачийвмънт ще допринесе с експертизата си в обучението по предприемачество и изграждането на предприемаческа култура и иновативно бизнес мислене“, сподели Вера Петканчин, главен оперативен директор на Джуниър Ачийвмънт България.
Стамен Стамов, изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас, отбеляза: „Ползите за Бургас ще се изразят във финансиране на научноизследователски проекти, достъп до най-новите изследвания в областта от партньорската мрежа, насърчаване и развитие на водещите отрасли на икономиката на град Бургас. В дългосрочен план това ще доведе до развитие и утвърждаване на предприемаческата екосистема в града.“
Вече започна съвместната работа между Джуниър Ачийвмънт България, ИКЕМ и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" по въвеждане на курсове по предприемачество и лични финанси, разработени от Джуниър Ачийвмънт, и на магистърска програма по електрическа мобилност с подкрепата на ИКЕМ. „Виждаме ясна възможност за нас като университет да станем по-иновативни и отговорим на новите тенденции и очаквания както на студентите, така и на работодателите чрез развиване и интегриране на нови учебни програми“, заяви проф. д-р Магдалена Миткова, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Илия Левков, председател на УС на ИКЕМ, подчерта, че „чрез Секторния съвет за електрическа мобилност към МОН ИКЕМ ще подпомага процеса по интегриране на образователни програми по електрическа мобилност, енергийна и киберсигурност чрез разработка на учебно съдържание и образователни модели“.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011