Участие на студенти от Факултета по обществени науки в Международна студентска научна конференция в Будапещенския университет

Печат
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” беше представен за втори път на Международната конференция на младите слависти, проведена на 9 май 2019 г. в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош”. Със свои доклади участваха студентките Паулина Кирова и Габриела Костадинова от магистърска програма „Език, литература, образование” с научен ръководител доц. д-р Галина Петрова и Дарина Стоянова от магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище” с научен ръководител доц. д-р Гита Йовчева.
Участието им беше осъществено с финансовата подкрепа на Студентския съвет, както и със средства от университетски проект НИХ-421/ 2019 г. с ръководител доц. д-р Галина Петрова.
G.P.1.jpg GP.2.jpg GP.3.jpg

GP.4.jpg