Първата международна студентска научна сесия за студентите от медицинските специалности на ФОЗЗГ и Медицински колеж

Печат
На 17.05.2019г. в корпус „Медицински науки“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас се проведе Първата международна студентска научна сесия за студентите от медицинските специалности на Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж. До този момент студентите участваха в студентските научни сесии, организирани в други основни звена на Университета. Tази сесия е първата, която се организира и провежда в най-новата сграда на Университета – корпус „Медицински науки“, където е ситуиран Факултет по обществено здраве и здравни грижи. Своите научни разработки презентираха и студенти от Медицински университет Пловдив, студенти от Факултета по природни науки, студенти от Еге университет, гр. Измир и студентка от Белгия.
Гост на конференцията беше зам.-кметът по здравеопазване, социални дейности и спорт в Община Бургас д-р Лорис Мануелян. Той поздрави участниците като им пожела успех.
Ректорът на Университета проф. д-р инж. Магдалена Миткова пожела на организаторите и студентите да превърнат това начинание в традиция. Проф. д-р Валентин Ненов - зам.- ректор по научноизследователската дейност в Университета, поздрави организаторите и студентите в научната сесия за смелостта и отговорността да представят научните си разработки в областта на здравните грижи.
Всички студенти, участвали с презентации, получиха удостоверение. Членовете на Научния комитет отличиха седем от най-добрите доклади с грамоти и финансова премия.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011