Среща на студенти и преподаватели от специалностите БФ и БЕИ с колеги от Бърно и СУ "Климент Охридски"

Печат
По покана на проф. д.ф.н. Марияна Парзулова на катедра "Български език и литература" гостуваха доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно (Чехия) и доц. д-р Надежда Сталянова от СУ "Климент Охридски".
Пред аудитория от преподаватели и студенти от специалностите "Българска филология" и "Български език и история" гостите представиха свои речници и други трудове, които са публикувани в Чехия и в България.
Езиковедите подариха на библиотеката на Факултета по обществени науки, където се извършва обучението по двете специалности, няколко книги, сред които е и последната им книга, посветена на актуалната тема за агресията в eзика, която е обект на изследване от страна на студентите.
pic_1.jpg