НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ – ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Печат
На 29 и 30 юни в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ град Бургас се проведе НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ – ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“. Семинарът се организира от ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (ДКПРПС) – Бургас, с подкрепата и любезното съдействие на ОБЩИНА-БУРГАС и РУО-БУРГАС.
Доц. д-р Красимира Димитрова (Директор на ДКПРПС - Бургас) представи целите на Семинара, постави проблематиката, която ще се разисква по време на пленарните доклади и дискусиите по секции, и очерта перспективи за развитие на Департамента.
При откриването на семинара приветствие към участниците отправиха:
• проф. д-р Сотир Сотиров - зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ град Бургас;
• г-жа Йорданка Ананиева - зам.-кмет по култура и образование;
• г-жа Христина Димитрова – ст. експерт Предучилищно образование, която приветства участниците и поднесе поздравителен адрес от инж. Виолета Илиева – началник РУО – Бургас.
Пленарни доклади представиха учени в сферата на предучилищното образование, началното училище и младежите в съвременния свят:
доц. д-р Райна Захариева. Съвременното образование и балансът между развитието и обучението в детската градина и училището
проф. д-р Наталия Витанова. Образованието в „плоския свят“
проф. д.н. Лазар Копринаров. Участието във виртуалната реалност: антропологически и педагогически измерения
доц. д-р Красимира Димитрова. Формиране на контекстни компетентности в предучилищна и начална училищна възраст
Във втория ден от Семинара се проведоха дискусии по секции:
Секция 1. Предучилищната педагогика – да играем или да учим
Научен консултант – доц. д-р Райна Захариева
Модератор—доц. д-р Хрисула Недялкова
Секция 2. Началното училище — между детството и ролята на ученик
Научен консултант – проф. д-р Наталия Витанова
Модератор — доц. д-р Тинка Иванова
Секция 3. Младежите и информационното общество
Научен консултант – проф. д.н. Лазар Копринаров
Модератор—доц. д-р Надежда Калоянова
Секция 4. Контекстни компетентности в предучилищна и начална училищна възраст—кръгла маса по проект
Ръководител проект – доц. д-р Красимира Димитрова
Модератор—проф. дпн Маргарита Терзиева
В Семинара взеха участие над 160 педагогически специалисти от различни нива на образователната система от цялата страна, както и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011