Информация за проведено обучение на тема „Как да стартираме собствен бизнес”

Печат
На 24 октомври 2019 г. във Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, по инициатива на студентски клуб „Млад предприемач” при катедра „Икономика и управление” и главния тютор на ФОН, пристигнаха представители на фирма „Ем Енд Есс проджектс” ООД, които проведоха няколкодневно обучение на тема „Как да стартираме собствен бизнес”.
В обучението участваха 58 студента от различни специалности във ФОН /специалност „Стопанско управление”, „Маркетинг”, „Туризъм” „Индустриален мениджмънт” и др.
Целта на проведеното в рамките на извънаудиторната дейност мероприятие бе обучението на студентите да се доближи до практиката и още по време на следването си в Университета те да получат възможност да надградят и приложат знанията и придобитите до момента умения в реална работна среда, създавайки собствен бизнес.
Инициативата бе с характер на практическо занимание, стимулиращо творческата активност на студентите и мотивиращо ги да се реализират професионално като мениджъри.
Проведена бе дискусия относно възможностите и перспективите за стартиране на собствен бизнес.
Проведени бяха ролеви игри с активното участие на всички студенти в залата.
Бе дадена информация относно предоставяните от „Ем Енд Есс проджектс” ООД индивидуални комплексни консултантски услуги.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011