УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА“ И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В VІІІ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР ПО РЕДКИ БОЛЕСТИ

Печат
VІІІ-ят Национален студентски семинар по редки болести се проведе на 26.10.2019 г., в гр. Плевен. Семинарът беше организиран от Национален алианс на хора с редки болести в България. Покана към студентите от специалност „Медицина“ и „Медицинска сестра“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, беше отправена от гл. ас. Полина Милушева, представител на Националния Алианс на хора с редки болести за Бургас и областта и председател на Националната Асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон.
Участници в семинара бяха студентите Гергана Сиракова, Теодора Славова, Веселин Митев, Екатерина Иванова, Николай Попов, Силвана Маринчева, Мария Драгомирова и София Бетова – първи курс, специалност „Медицина“, Назифе Али, Теодора Колева, Мериям Реджеб, Филка Костадинова, Шенгюл Утлиева и Цветанка Танева – втори курс, специалност „Медицинска сестра“ и Реджеп Арас, магистър, специалност „Маркетинг“.
Семинарът бе структуриран в две части. Първата част запозна студентите със заболяванията Пулмонална артериална хипертония, представено от доц. д-р Васил Велчев, Идиопатична белодробна фиброза – от проф. д-р Коста Костов и Тромбендарктектомия – от д-р Георги Игнатов. Във втората част, студентите участваха в лекцията на проф. Вилиян Платиканов – „Донорство и трансплантация“. Радостина Гетова, която е главен експерт към ИА „Медицински надзор“, постави пред студентите въпроса „Какво знам за органното и тъканно донорство?“ Д-р Сибила Маринова и д-р Георги Димитров разказаха за дейността на „Координатор по донорство и трансплантации – професия или призвание“.
Студентите имаха възможността да посетят Клиниката по детски болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски", гр. Плевен, където д-р Ирина Халваджиян, специалист по Детска ендокринология и болести на обмяната и асистент в Катедра „Педиатрия” на МУ – Плевен, запозна бъдещите медицински специалисти с редките заболявания в детска възраст – дефицит на растежен хормон, синдром на Търнър и синдром на Прадер-Вили.
Това не е първото участие на студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. През 2014 г. студенти от Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ участваха в Националната кампания в подкрепа на донорството, както и в Третия Национален студентски семинар по редки болести. Редовно участват в информационните семинари по редки болести, провеждащи се в гр. Бургас.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011