Нов колективен трудов договор

Печат
След преговори беше подписан нов колективен договор в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“. Подписи под документа положиха ректорът на проф. Миткова и председателят на Синдикалната организация при ВОН-КНСБ доц. Дюлгерова. В договора са запазени същите благоприятни условия за членовете на академичния и неакадемичния състав, както заложените в предходния КТД. Подписването на КТД дава възможност за актуализиране на Правилника на работната заплата и договаряне на по-високи възнаграждения.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011