Обучение на студенти от специалност „Социална педагогика“ по проект на Асоциация „Деметра“

Печат
Студентите Марина Петкова и Ивелина Цвяткова, които успешно завършиха през миналата учебна година специалност „Социална педагогика“, бяха обучени в Англия по проект на Асоциация „Деметра“ – „Сигурна общност-деца в безопасност“, за да прилагат програми за превенция на насилието с деца и младежи.
На 5.03.2020 г. Марина Петкова заедно със своите колеги Антония Месерджиева (Асоциация „Деметра“), Галина Георгиева (Център „Вселена“) и Георги Янев (психолог) проведоха обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас на студенти от специалност „Социална педагогика“ от III-ти и IV-ти курс.
Обучението беше интерактивно и даде възможност на участниците да се включат активно. Студентите лесно направиха връзка между своите теоретични знания, натрупани в специалността „Социална педагогика“ и придобитите умения, които ще им бъдат изключително полезни в бъдещата им работа. Те обсъдиха последиците за жертвите на насилие, начините за реагиране и търсене на професионална помощ в рискови ситуации, предотвратяването на сексуалната експлоатация в училищата и социалните услуги при работа с деца в риск, с деца-жертви на насилие, както и с техните семейства. Чрез обучението се повиши информираността и чувствителността на бъдещите социални педагози по проблемите за злоупотребите с деца, сексуалното насилие, кибер-тормоза. Обучените студенти получиха сертификати за преминато обучение на тема „Превенция на сексуално насилие и тормоз“ и останаха изключително удовлетворени от резултатите. Те приключиха обучението със самочувствието на знаещи и можещи млади хора с будна гражданска позиция.
В рамките на тази учебна година е предвидено още едно обучение за студентите от специалност „Социална педагогика“ I-ви и II-ри курс.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011