УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС ПОМАГА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Печат
Днес Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас стана домакин на изключително актуална форум-дискусия на тема „Информационните и креативни технологии в помощ на туристическия сектор във време на КОВИД-19“. Събитието бе организирано по инициатива на Университета в партньорство с РЗИ и Община Бургас като част от проекта K-TRIO 4 - “Researchers in the Knowledge Triangle”, финансиран от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020. Целта нафорума бе да даде възможност за креативен диалог между лицата на обществените и държавните институции, които изнасят основната тежест на борбата с вируса КОВИД-19 в региона, и представители на туристическия бранш, с цел изясняване на много тревожни въпроси и да се дадат съвети за спасяване на туристическия сезон 2020 по Южното Черноморие.
А както се оказа, основание за тревога наистина има. Директорът на Колежа по туризъм, проф. Братой Копринаров представи сравнителни и прогнозни данни за въздействието на предишни икономически и здравни кризи върху туризма в световен мащаб, според които неблагоприятната комбинация между икономическа и здравна криза може да доведе до безпрецедентен срив на туристическия бизнес с между 60 и над 80 %.
Водещи здравни специалисти, сред които бяха д-р Георги Паздеров, директор на РЗИ-Бургас и проф. д-р Христо Бозов, декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Университета, изнесоха данни за успешните до настоящия момент мерки за ограничаване на заразата в Бургаски регион и дадоха ценни и съвсем конкретни препоръки на хотелиерите и ресторантьорите за създаване на възможно най-безопасна работа на обслужващия персонал и запазване здравето и доброто настроение на туристите при свеждане до минимум на финансовите загуби.
Представителите на Центъра за високи постижения по проект UNIT-e проф. д-р Сотир Сотиров, зам. ректор на Университета и Радовеста Стюърт, директор на дирекция „Туризъм“ в Община-Бургас и докторант във ВУЗ-а представиха авангардните тенденции в областта на креативните технологии, интелигентния туризъм и дигиталния мениджмънт, които, приложени в сектора, могат да минимизират щетите и да осигурят максимална сигурност за работещите и гостите.
Срещата, която се проведе в новата аула на Университета, демонстрира ползите от междудисциплинарното сътрудничество като основа за преодоляване кризата с КОВИД-19 и ролята на академичната общност на Университет „Проф. д-р А. Златаров“ за стабилизиране на този важен сектор от икономиката в региона в предстоящия активен сезон на лято 2020. Форумът се проведе в комбиниран формат – онлайн и в зала при пълно спазване на санитарните изисквания за безопасност.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011