Лекция на д-р инж. Хасан Азис

Печат
На 26.06.2020 г. в аулата на Медицински факултет към Университет “Проф. д-р Асен Златаров” беше представена встъпителна лекция от д-р инж. Хасан Азис пред курсисти и студенти по „Здравен мениджмънт“. Темата на лекцията беше „Методика на разработването на докторска дисертация“. Инж. Азис защити своята докторантура през месец март, тази година. Освен теоретични постановки при разработването на докторска дисертация, д-р Азис представи своя цялостен дългогодишен управленски и административен опит.
Лекцията протече при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
Това е първата от планиран цикъл лекции. Очакваме през септември да продължи серията от лекции, които д-р инж. Хасан Азис ще изнесе в Университета.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011