Проф. Бозов бе избран за председател на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ)

Печат
Днес, 18.09.2020 г. на Общо събрание на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) се проведе избор на Председател и Управителен съвет.
За Председател на Управителния съвет, мандат 2022-2024 г. бе избран проф.д-р Христо Бозов, дм, декан на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в Университет „Проф. д-р А.Златаров“ – Бургас.
Сериозно признание за Университет „Проф. д-р А.Златаров“ - в новия Управителния съвет са избрани двама члена от общо осем доц. Гончев и проф. Бозов по право!
Досегашният председател на БНДОЗ бе проф. д-р Антония Янакиева, дм, зам.декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет София.
Текущият председател на сдружението, мандат 2020-2022 е доц. д-р Наталия Ушева, дм, зам. декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011