КАРИЕРНА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ

Печат
През месец октомври 2020г. във Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се проведоха кариерни срещи със студентите от специалностите: „Стопанско управление” (първи, втори и трети курс), „Маркетинг” (първи курс), „Индустриален мениджмънт”(първи курс), „История и философия” и „Български език и история“.
Организатор на събитието бе Центъра за кариерно развитие съвместно с катедри: „Икономика и управление”, „Маркетинг и туризъм”, „История и философия”, „Индустриални технологии и мениджмънт” и „Български език и история“, с активната подкрепа на тюторите на студентите.
Целта на срещата беше студентите да се запознаят с основните дейности и цели на Центъра за кариерно развитие. На студентите бяха раздадени визитни картички и рекламни брошури описващи основните дейности и координантите на Кариерния център. Обяснено им беше как да използват услугите и какво могат да получат в центъра. Студентите проявиха интерес и се регистрираха в Кариерния център, чрез попълване на „Регистрационни бланки”.
Студентите получиха информация за предстоящи инициативи на Кариерния център. Съобщено им беше, че както през предходните учебни години, във ФОН ще има изнесени приемни и консултиране от представители на Община Бургас и Регионална служба „Агенция по заетостта”.

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011