Новини 2020

Печат
Заповеди относно организацията на учебния процес във връзка с пандемията от COVID-19
Заповед УД-64/18.05.2020 г.
Заповед УД-54/14.05.2020 г.
Заповед УД-53/08.05.2020 г.