На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Новини 2013 г.

 

 

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас домакин на осмата международна научна конференция

„Образование, наука, икономика и технологии”

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011