Делегация от Тракийски университет - Одрин

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще продължава да си сътрудничи с Тракийският университет в Одрин
 
Бургас, 14.01.2013

Делегация от Тракийският университет в гр. Одрин, Турция водена от ректора проф. дмн Юнер Юрук посети Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. На срещата между ръководствата на двата университета бяха обсъдени бъдещите съвместни проекти, в областта на научно-изследователската дейност. Един от основните приоритети, които си поставиха двете страни е да вземат участие по проект за трансгранично сътрудничество на ЕС.
По време на срещата беше преподписан договора за взаимно сътрудничество за следващите години. През 2013 година ще продължат традициите за съвместни мероприятия в областта на културата и науката.
В дългосрочна перспектива остава идеята за разработване на обща магистърска програма между Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и Тракийски университет – Одрин.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011