Научна сесия оцени изследванията на студенти, докторанти и млади научни работници

Научна сесия оцени изследванията на студенти,
докторанти и млади научни работници
 

Традиционната Научна сесия 2013 година по ”Природни и технически науки – 2013” за студенти, докторанти и млади научни работници се проведе в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
В конференцията участваха 34 студенти, докторанти и млади научни работници от факултетите по технически, природни и обществени науки.
Научна комисия в състав от председател доц. д-р Красимир Василев и членове: доц. д-р Йовка Николова, доц. д-р Яна Колева, доц. д-р Иван Чомаков, доц. д-р Богдан Бонев и доц. д-р Станислав Симеонов оцени трудa на участниците.
В следните секции участниците се класираха съответно на първо, второ и трето място:

Секция - студенти

На I място:
- Тодор Калоянов Топанчаров – спец. „КСТ”, Ф. No28
- Шериф Фикрет Сали – спец. „КСТ”, Ф. No32
- Невен Тончев Дончев – спец. „ЕЕМ
- Стоян Кирилов Офилов – спец. „ЕЕМ”, Ф. No17
- Тодор Иванов Николов – спец. „ЕЕМ”, Ф. No9, 4 курс
- Костадин Георгиев специалност КСТ, 4 курс
- Даниел Христов специалност ЕЕМ, 4 курс.

На II място:
- Диана Колева Ангелова – Медицински колеж, спец. „Помощник фармацевт”, Ф. No179
- Тюркян Тюнджел Мехмед – спец. „ТВ”, Ф. No4185
- Нефисе Ремзи Иса – спец. „ТММ”, Ф. No4180

Секция - докторанти и млади научни работници

На I място – Людмила Христова Борисова, докторант
На II място – Станимир Стоянов Сурчев, докторант
На III място – Тодор Михайлов Михалев, докторант

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011