Студентите от специалност КСТ към ФТН засадиха първото си дръвче

Студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ към Факултета по технически науки засадиха първото си дръвче

01.03.2013 г.
Студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ към Факултета по технически науки, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас стартираха нова инициатива на 28.02.2013 г. „Ние, студентите от специалност Компютърни системи и технологии, 4-курс искаме да създадем нова традиция. Днес засадихме първото дръвче, което да даде началото на тази традиция. Желанието ни е всеки следващ випуск, който се дипломира в Университета да прави същото. Така ще има траен спомен от нас през годините.”, заявиха бъдещите висшисти.
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011