Нова лаборатория по автоматизация

Бургаски студенти ще се обучават в нова лаборатория по автоматизация
 

Бургас, 05.03.2013
Официално откриване на новата лаборатория част от Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас се състоя в присъствието на ректорът проф. дтн Петко Петков, главният изпълнителен директор на Siemens – България г-жа Боряна Манолова, областният управител на Област Бургас г-н Константин Гребенаров, зам. областен управител г-жа Севдалина Турманова и зам. кмета по образование и култура г-жа Йорданка Ананиева.
“Лабораторията по автоматизация е дългосрочна инвестиция в образованието на студентите, което ще им предостави практическа подготовка за професионална им реализация. От името на академичното ръководство и лично от мое име, благодарим на бизнеса за подкрепата във висшето образование” уточни проф. дтн Петко Петков.
Договорът за дарение е в размер на 23 500 лв и включва 5 пълни комплекта системи за автоматизация, любезно предоставени от Siemens България. Лабораторните обосновки ще се използват за учебният процес на дисциплината „Автоматизация” и „Програмируеми логически контролери” към катедра „Компютърни информационни технологии” , ФПН към Университет ''Проф. д-р Асен Златаров''-Бургас.
Комплектите SIMATIC S7-1200 включват многофункционални контролери с 3 модула: за комуникация, процесорен и захранващ модул; към тях има 5 SIMATIC HMI Basic touch панели и 5 лицензирани софтуерни пакета. Тази нова лаборатория ще допренесе за съвременния начин на обучение, чрез практически опит на студентите в областта на автоматизацията. На технологичното оборудване ще могат да се обучават бъдещите висшисти от специалностите „Електроника”, КСТ, ОХТ, НХТ, Технология на водата, ТС, Химично инженерство, Биотехнологии, ТММ от Факултета по технически науки и Електроника и КСТ от Техническия колеж.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011