„Съвременно светодиодно осветление и актуални енергийни проблеми на Република България”

Научно-приложен семинар на тема: „Съвременно светодиодно осветление и актуални енергийни проблеми на Република България”
 

На 02.09.2013 г. в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас се проведе научно-приложен семинар на тема: „Съвременно светодиодно осветление и актуални енергийни проблеми на Република България”.
Семинарът бе организиран от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Национален комитет по осветление в България, Университет и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, регионална колегия – Бургас.
Участниците в семинара бяха приветствани от проф. дтн Петко Петков, ректор на Университета.
На семинара бяха изнесени следните доклади:

1. Новости в светодиодното осветление, проф. д-р Христо Василев, председател на УС на БКСТО.
2. Система за управление и енергиен мениджмънт на уличното осветление в гр. Бургас. доц. д-р Красимир Велинов, председател на НКО.
3. Възможности за използване на светодиодното осветление в жилищния сектор. доц. д-р Благой Мечков, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
4. Проектиране и изграждане на светлодиодни осветителни уредби в региона на гр. Бургас. маг. инж. Ася Малакова, член на КИИП – Бургас.
5. Актуални енергийни проблеми на Република България. проф. д-р Христо Василев

По време на семинара беше организирана изложба на съвременни светодиодни лампи и осветители за вътрешно и външно осветление от управителя на фирма Неон 10 - Банчо Колев, представител на V-TAC.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011