70 години от създаването на Институт за прогимназиални учители - Бургас

На 4 октомври 1943 г. започват учебните занятия в първото в Бургас учебно заведение, което дава образование над средното – Институтът за прогимназиални учители. Учебната година е тържествено открита пред сградата на средищната прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Първият (и единствен) директор, назначен с царски указ, е Тома Константинов Митрушев. Учебната година 1943/1944 година започва със записани 86 курсисти, които се обучават в две направления – историко-филологическо и физико-математическо.
Отбелязването на 70-годишнината от това събитие събра преподаватели от бившия Учителски институт в Бургас , които днес са част от академичния състав на Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. По тяхна инициатива беше направено дарение на Факултета, което включва книги и картини. Честването на събитието е част от мероприятията, посветени на 50-годишния юбилей на първото висше училище в морския град – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, основан през 1963 година.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011