ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „НЕ, НА ДРОГАТА!“

На 12.11. 2011 г., пред пинакотеката на ФОН се проведе Информационен ден на тема „Не, на дрогата“. Мероприятието беше инициирано от Студентски съвет при Университет „Проф. д-р А. Златаров “. Организацията беше поета от катедра „Здравни грижи“. Гл. ас. Златина Лечева-преподавател по здравни грижи и студенти от специалност „медицинска сестра“ представиха презентации на теми за видове наркотици, организации и болници свързани с лечение и подпомагане на хора със зависимости, как да помогнем на приятел в абстиненция, как да познаем симптоми и усложнения при употреба на наркотични вещества и др.

Получено беше съдействие и подкрепа от Общинския съвет по наркотични вещества. Служители от Общината донесоха информационни материали за студентите и плакати по актуалната тема. Те отговориха компетентно на спонтанно възникналите въпроси на студенти и преподаватели и се получи дискусия. Най-активни бяха колегите от специалност „социална педагогика“ и доц. Е. Дичева.
Обещахме си да бъдем заедно в борбата срещу употребата на дрога и в организиране на други съвместни инициативи.

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011